Úplata za vzdělávání

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 400,- Kč.
 
Splatnost částky za kalendářní měsíc je do 10. dne příslušného kalendářního měsíce.