Úplata za vzdělávání

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 400,- Kč.
 
Splatnost částky za kalendářní měsíc je 15. dne příslušného kalendářního měsíce.