Stravování

    Stravování dětí v Mateřské škole i Základní škole v Opatovicích zajišťuje školní kuchyně v Mateřské škole. Jelikož je MŠ příspěvková organizace, na obědy vybíráme peníze zálohově vždy v polovině příslušného měsíce dopředu.

   Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou strávníci na dobu celého školního roku zařazováni do kategorií podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou. Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky o školním stravování v platném znění.

   Cena stravování:

   * celodenní stravování dětí 3 - 6 let    32,- Kč

  * celodenní stravování dětí 6 - 7 let    36,- Kč

  * oběd žáků 7 - 10 let                         20,- Kč

  * oběd žáků 11 - 14 let                       22,- Kč

 

    Peníze za odhlášené obědy se odečítají při vyúčtování další měsíc. Dítě má nárok na školní stravování pouze v době jeho přítomnosti v MŠ nebo ZŠ. V době prázdnin nebo jiného volna je automaticky z oběda odhlašováno.

    V době ostatní nepřítomnosti je nutné obědy odhlásit 1 den předem, nejpozději do 15.00 hodin na den následující:

                * telefonicky: 547 232 452

                * e-mailem: povolna-msopatovice@volny.cz

                * v omluvném sešitě v šatně dětí MŠ

    Děti do jídla nenutíme, ale dodržujeme zásadu od všeho alespoň zkusit ochutnat. Děti v mateřské škole dostávají denně čerstvou zeleninu a ovoce. Pitný režim je zajišťován po celý den pobytu v MŠ čajem (ovocný, bylinkový), nebo ovocnou šťávou, a čistou vodou.

    Výdejní doba obědů v MŠ je 11:45 - 12:30, v ZŠ od 12:30 do 13:00 hodin.

    V případě náhlé nepřítomnosti se první den oběd vydá do přinesených nádob v MŠ v 11:45, v ZŠ ve 12:30 hodin.

 

 

 

 

29.8.2016                                             Lenka Povolná