Stravování

    Stravování dětí v mateřské i základní škole v Opatovicích zajišťuje školní kuchyně v mateřské škole. Jelikož je MŠ příspěvková organizace, na obědy vybíráme peníze zálohově vždy na začátku příslušného měsíce dopředu. Peníze za odhlášené obědy se odečítají při vyúčtování další měsíc. Dítě má nárok na školní stravování pouze v době jeho přítomnosti v MŠ nebo ZŠ. V době prázdnin nebo jiného volna je automaticky z oběda odhlašováno.

    V době ostatní nepřítomnosti je nutné obědy odhlásit 1 den předem:

 

                * telefonicky: 547 232 452

                * e-mailem: povolna-msopatovice@volny.cz

                * v omluvném sešitě v šatně dětí MŠ

 

    Děti do jídla nenutíme, ale dodržujeme zásadu od všeho alespoň zkusit ochutnat. Děti v mateřské škole dostávají denně čerstvou zeleninu a ovoce. Pitný režim je zajišťován po celý den pobytu v MŠ čajem (ovocný, bylinkový), ovocnou šťávou a čistou vodou.

 

                Cena stravování:

                * celodenní stravování dětí 3 - 6 let    32,- Kč

                * celodenní stravování dětí 6 - 7 let    36,- Kč

                * oběd žáků   7 - 10 let                     20,- Kč

                * oběd žáků 11 - 14 let                      22,- Kč

 

    Výdejní doba obědů v MŠ je 11:45 - 12:30, v ZŠ od 12:30 do 13:00 hodin.

    Při náhlém onemocnění se první den nemoci oběd vydá do přinesených nádob v MŠ v 11:40, v ZŠ ve 12:30 hodin.

 

 

 

 

29.8.2016                                             Lenka Povolná