Školní řád k září 2018

 
 

Dlouhodobé cíle:

  • Poskytovat dětem vhodné vzory a modely chování, rozvíjet sociální cítění, ohleduplnost a toleranci
  • Rozvíjet lokomoční, nelokomoční a jiné pohybové činnosti
  • Vytvářet komunikačně bohaté prostředí, motivovat děti k samostatným řečovým projevům
  • Rozvíjet partnerství a spolupráci s rodiči