Naše mateřská škola je příjemcem dotace z projektu s názvem Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v MŠ Opatovice v programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Výše poskytnuté dotace je 297 670,00 Kč. Projekt je zaměřen na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráci s rodiči dětí.

Cílem je poskytnutí dočasné personální podpory - školního asistenta mateřské škole.

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

Doba realizace projektu: 24 měsíců

Fotogalerie: Projekt