INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

 

místo podávání žádostí:                   Mateřská škola Opatovice

termín:                                              čtvrtek  3. května 2018

podávání žádostí:                             10.00 - 11.30

                                                          12.30 - 15.30

 

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce:

originál rodného listu dítěte

občanský průkaz k doložení trvalého pobytu

cizinci - potvrzení o pobytu v ČR

 

Ve středu 18.dubna si můžete přijít prohlédnout mateřskou školu a vyzvednout si formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzděláváni.

 

Libuše Tomandlová   6.4.2018