Organizace dne

 • 6.30 - 9.30
 • spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuálně a skupinově cílené činnosti 
 
 • 9.00 - 9.30
 • přesnídávka
 
 • 9.30 - 9.50
 • společná řízená činnost 
 
 • 9.50 - 11.45
 • pobyt venku
 
 • 11.45 - 12.30
 • příprava na oběd, oběd
 
 • 12.30 - 14.00
 • doba odpočinku s respektováním individuální potřeby spánku, klidné aktivity s dětmi, relaxační činnosti, spontánní hry
 
 • 14.00 - 16.00
 • hygiena, spontánní činnosti dle výběru dětí, řízené individuální a skupinové aktivity
 
 • 14.30 - 15.00
 • odpolední svačina
 
 • 16.30
 • ukončení provozu
   

  Všechny uvedené časy jsou orientační a respektují aktuální potřeby dětí.