Náš vzdělávací program

 
Dlouhodobé cíle školního vzdělávacího programu:
 
- poskytovat dětem vhodné vzory a modely chování, rozvíjet sociální cítění, ohleduplnost a toleranci
 
- rozvíjet lokomoční, nelokomoční a jiné pohybové činnosti
 
- vytvářet komunikačně bohaté prostředí, motivovat děti k samostatným řečovým projevům
 
- rozvíjet partnerství a spolupráci s rodiči