ČT 4. 10.
15:30
dítě + dospělý

Jablíčkování a brambůrkování

Tematické tvoření, ochutnávání pokrmů, návštěva obou tříd

NE
25. 11
 
pro celou rodinu

Rozsvěcení vánočního stromečku v obci

ÚT 11. 12.
15:30

 
celá rodina
a potom dítě + dospělý

Vánoční rozjímání

Vánoční divadelní představení a výroba svícnů

ÚT 19. 2.    15:30
 
dítě + dospělý Klobouková párty
ÚT 9. 4.      15:30
 
dítě + dospělý

Jarní tvořivá dílna

Tvoření z keramické hlíny
ÚT 28. 5.    15:30 pro celou rodinu

Den rodin

Akce na zahradě